Nyköping Vattenkraft Logo

Om oss

Miljövänlig vattenkraft

Vi jobbar bara med att sälja och producera vattenkraft. Vattenkraft är ett av de mest miljövänliga sätten att producera el. Sverige är gynnat av sin natur att ha dessa tillgångar. All el vi säljer är garanterat vattenkraft.

Det finns dock en del nackdelar även med vattenkraft. Det gäller främst att stationerna är ett hinder för att fisk skall kunna vandra fritt såsom den gjorde innan stationerna fanns. Det pågår nu ett arbete enligt Nationell plan för moderna miljövillkor (NAP). Den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet för produktion av vattenkraftsel ska se till att verksamheten har moderna miljövillkor. Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Läs mer på https://nykoping.se/arkiv/nyheter/nykopingsan-utvecklas-nar-vattenkraften-far-nya-krav

Organisation

Vi är en liten organisation som sköter kommunens bolag, Nyköping Vattenkraft AB.

  • Jonas Andersson, VD
  • Abeka, Driftsansvarig
    Bolaget har ett driftsavtal med Abeka där de bl a är driftsansvarig för Nyköpings Vattenkraft AB

Här kan du se vilka som sitter i styrelsen. Se rubrik "Kommunala bolag" längre ned i listan över förtroendemannaregistret.

Enkelheten gör att vi kan hålla låga kostnader som kommer dig tillgodo eftersom ägaren vill att vi använder eventuellt överskott till vår ambitioner i Nyköpingsån och sjösystemet i Södermanland.

Kontakta oss så får du veta mer